اطلاعیه جدید نظام مهندسی ساختمان تهران

اسناد ارائه شده می بایست توسط كارشناس رسمی دادگستری یا كارشناس ماده 27 سازمان ارزشیابی گردد.تمامی صفحات مدارك و اسناد ارائه شده می بایست به تأیید مجتمع قضایی رسیده و صحت آن تایید شود.همراه داشتن مهر شركت جهت انجام كلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.ساعت اخذ مدارك: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

شرایط و مدارک عضویت و اخذ پروانه اشتغال بکار:

• پذیرش عضو جدید

اشخاص حقیقی

1. تكمیل كاربرگ درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی استان تهران (كاربرگ شماره 2- اشخاص حقیقی)
2. اصل و تصویر شناسنامه ( چنانچه محل تولد ذكر شده در شناسنامه،استان تهران نباشد ،ارائه مدرك،دال بر سكونت در استان تهران حداقل به مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضای عضویت الزامی است. مدارك قابل قبول جهت احراز سكونت در استان تهران عبارتند از: (اجاره نامه رسمی محل سكونت ) یا (سند مالكیت محل سكونت بنام خود،پدر،مادر و یا همسر+ آخرین قبض تلفن به نام صاحب سند)
3. اصل و تصویر كارت ملّی
4. اصل و تصویر مدارك تحصیلی معتبر (برابر با اصل شده توسط مراجع قضایی) یا یکی از دفاتر اسناد رسمی (برابر با اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.)
5. یک قطعه عكس 6x4 رنگی با زمینه روشن.(پشت نویسی شده ،بدون عینك، كلاه و كراوات و برای خانمها با مقنعه) كه از تاریخ گرفتن عكس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.
6. اصل و تصویر فیش واریزی به مبلغ 1/000/000ریال به یكی از شماره حسابهای نام برده شده در زیر
550/000ریال بابت ورودیه و 450/000ریال بابت حق عضویت از تاریخ 91/06/22
حساب جاری شماره 102915 نزد موسسه مالی و اعتباری توسعه
(1-شعبه سعادت آباد.2-باجه مستقر در سازمان،طبقه3 )
حساب جـاری شـماره 0107297334000نـزد بانـك ملی.
(1-قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی 2-باجه مستقر در طبقه همكف سازمان)

*مدارك اختصاصی مورد نیاز جهت انتقال عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان از سایر استانها به استان تهران به استان تهران
تصویر پروانه اشتغال به كار مهندسی در صورت داشتن
اصل نامه انتقالی از استان قبلی شامل:(تسویه حساب ،ظرفیت اشتغال استفاده شده در موقع انتقال،عدم محكومیت شورای انتظامی و آخرین وضعیت مالیاتی)
ارائه اصل و تصویر کارت پایان خدمت
ارائه اصل و تصویر سند مالکیت و آخرین قبض تلفن به نام صاحب سند یا اجاره نامه رسمی بعد از تحقق 6 ماه الزامی است .
توجه: كلیه تصاویر ذكر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد.

• صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی (برای اولین بار)

1. تكمیل كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی
(كاربرگ شماره 4- اشخاص حقیقی)
2. ارائه گواهی سابقه كار متقاضی موضوع ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان از سازمان نظام مهندسی‌ساختمان‌استان تهران.كارشناسی: 3 سال، كارشناسی ارشد: 2سال، دكتری: 1 سال
3. ارائه تصویر کارنامه و شماره سریال قبولی در آزمون حرفه ای مهندسان از پایگاه اطلاع رسانی وزارت مسكن به نشانی
www.inbr.ir
4. اصل و تصویر مدارك تحصیلی معتبر. (برابر با اصل شده توسط مراجع قضایی یا یکی از دفاتر رسمی (برابر با اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.) برای فارغ التحصیلان خارج از كشور ارائه اصل ارزشنامه تحصیلی الزامی است. برای فارغ التحصیلان داخـل كـشور در صورتیكه اعتبار گواهینامه موقت به پایـان رسیده باشد، می‌بایست اصـل گواهینـامه پایـان تحصیـلات یا دانشنامه تحصیلی ارائه گردد. دارندگان مدارك تحصـیلی كارشناسی ارشد ناپیوستـه و بالاتر می باید مدارك مربوط به كـارشنــاسی و یا كاردانی خود را نیز جــهت احتساب سابقه و تعیین كد رشته ارائه نمایند. كسانیكه دارای تعهد خدمت میباشند، در صورت اخذ نـامه از صندوق رفاه دانشجویان(واقع در‌خیابان شهیدبهشتی، خیابان پـاكستان كوچه دوم) می توانند گواهینامه موقت را ارائه نمایند.
5. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی .
6. اصل و تصویر كارت پایان خدمت یا معافیت دائم
(برای متولدین ذكور كه سن آنها با احتساب روز و ماه كمتر از 50 سال تمام باشد). تبصره:(با استثنای اعضای رسمی یا پیمانی هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با ارائه معرفینامه مستند از این بند مستثنی می باشند).
7. دو قطعه عكس 6x4 رنگی با زمینه روشن.
( پشت نویسی شده ،بدون عینك، كلاه و كراوات و برای خانمها با مقنعه) كه از تاریخ گرفتن عكس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.
8. اصل رسید بانكی
( واریز شده به حساب شماره 2173631358001بـانك ملی ایران بنام تمـركز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 60/000 ریال قابـل پرداخت دركلیه شعب بانك ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
9. پاكت پستی و« آگهی تحویل مرسولات پیشتاز» (تكمیل شده توسط شخص متقاضی ، قابل تهیه از واحد نشریات مستقر در طبقه همكف سازمان)
توجه: كلیه تصاویر ذكر شده فوق الزاماً می‌بایست در قطع A4 ارائه گردد.

• تمدید، تعویض و ارتقای پروانه اشتغال به کار

1. مدارك عمومی
• تكمیل كاربرگ درخواست تمدید، تعویض، ارتقای پایه پروانه اشتغال به كار مهندسی ( كاربرگ شماره 7- اشخاص حقیقی )
• دو قطعه عكس 4*6 رنگی با زمینه روشن.( پشت نویسی شده، بدون عینك، كلاه و كراوات و برای خانمها با مقنعه) كه از تاریخ گرفتن عكس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.
• تصویر مدارک تحصیلی معتبر
(برابر با اصل شده توسط مراجع قضایی یا دفتر اسناد رسمی )
(برابر با اصل شده به صورت ابرازی مورد تایید نمی باشد.) در صورت تغییر آدرس ارائه اصل و تصویر سند مالکیت و آخرین قبض تلفن به اسم صاحب سند یا اجاره نامه رسمی آدرس جدید الزامی می باشد.
• اصل پروانه اشتغال به كار مهندسی قبلی
• نامه تسویه حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
•اصل رسید بانكی(واریز شده به حساب شماره 2173631358001 بـانك ملی ایران بنام تمـركز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 60/000 ریال قابـل پرداخت دركلیه شعب بانك ملی ایران، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
• پاكت پستی و آگهی تحویل مرسولات پیشتاز (تكمیل شده توسط شخص متقاضی و قابل تهیه از واحد نشریات مستقر در طبقه همكف) (اشخاص حقیقی که اصل پروانه اشتغال آن ها در قالب شخص حقوقی در شرکت ضبط می باشد نیاز به تهیه پاکت پستی ندارد.)
2. مدارك اختصاصی جهت تمدید پروانه اشتغال به كار
• نامه مفاصا حساب مالیاتی از حوزه مربوط به نشانی درج شده در پشت پروانه اشتغال به كار
(با اخذ معرفینامه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
3. مدارك اختصاصی جهت ارتقای پایه
• ارائه سابقه كار مورد نیاز ،طبق ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
• ارائه گواهینامه پایان دوره های آموزشی مصوب
• کسب امتیازات لازم طبق دستور العمل اجرایی جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار
چنانچه متقاضی بصورت همزمان خواستار ارتقای پایه و تمدید پروانه اشتغال به كار مهندسی به مدت 3 سال باشد ارائه نامه مفاصا حساب مالیاتی الزامیست.
4. مدارك اختصاصی جهت اضافه نمودن صلاحیت جدید در پروانه اشتغال به كار
• جهت اضافه نمودن صلاحیت مجـری برای رشـته های معماری، عمران (پـایـه 3)، تـاسیسات مكانیكی، تاسیسات برقی و نقشه برداری در پـروانه اشتغال به كارمهندسی، ارائه یكسال سابقه كار در امر اجرای ساختمان در رشته مورد تقاضا ضروری است.
جهت اضـافه نمودن صـلاحیت بازرسی لوله كشی گاز برای رشـته مـكانیك ، ارائه گواهینامه آزمون دوره آموزشی (مبحث 17 مقررات ملی ساختمان و گواهی انجام دوره كارآموزی) ضروری است.

اشخاص حقوقی

• پذیرش عضو جدید

1. تكمیل كاربرگ اطلاعات و درخواست عضویت اشخاص حقوقی
(كاربرگ شماره 1- اشخاص حقوقی)
2. تصویر برابر با شناسنامه و كارت ملّی مدیر عامل
(توسط مراجع قضایی)
3. تصویر برابر با اصل كلیه صفحات اساسنامه شركت یا تشكیلات سازمانی مصوب شركت دولتی و وابسته به دولت، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی كه اقدام به تأسیس واحد های سازمانی فنی خاص نموده است. با ارسال مستندات تصویب در مرجع صلاحیت دار مربوطه (توسط مراجع قضایی)
4. تصویر برابر با اصل آگهی تأسیس شركت مندرج در روزنامه رسمی كشور (توسط مراجع قضایی)
5. تصویر برابر با اصل آگهی آخرین تغییرات مبنی بر موضوع- نوع- آدرس- نام شرکت و اعضا هیات مدیره شركت مندرج در روزنامه رسمی كشور (توسط مراجع قضایی)
6. تكمیل كاربرگ سوابق كاری شركت/مؤسسه
( كاربرگ شماره 9- اشخاص حقوقی) در صورت داشتن سوابق كاری
7. اصل و تصویر فیش واریزی به مبلغ 19/900/000ریال به یكی از شماره حسابهای نام برده شده در كادر زیر
(11/000/000ریال بابت ورودیه و 8/900/000 ریال بابت حق عضویت سالانه از تاریخ91/06/22 )
از آنجا كه مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد، لذا قبل از واریز آن، حتماً از شرایط و ضوابط عضویت اطلاع كامل بدست آورید.
حساب جاری شماره 102915 نزد موسسه مالی و اعتباری توسعه
(1- شعبه سعادت آباد.2- باجه مستقر در طبقه سوم سازمان)
حساب جـاری سـپهر به شـماره 0107297334000 نـزد بانـك ملی.
(1- قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی 2- باجه مستقر در طبقه زیرزمین سازمان)
توجه: كلیه تصاویر ذكر شده فوق الزاماً میبایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
همراه داشتن مهر شركت جهت انجام كلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارك: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

• صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقی (طراحی و نظارت)

1. تكمیل كاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقی (كاربرگ شماره2- اشخاص حقوقی)
2. تكمیل كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقی طراحی- نظارت (كاربرگ شماره 3- اشخاص حقوقی)
3. گواهی عضویت معتبر شخص حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
4. تصویر برابر با اصل كلیه صفحات اساسنامه شركت یا تشكیلات سازمانی مصوب شركت دولتی و وابسته به دولت، مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی كه اقدام به تأسیس واحد های سازمانی فنی خاص نموده است. با ارسال مستندات تصویب در مرجع صلاحیت دار مربوطه (توسط مراجع قضایی)
5. تصویر برابر با اصل آگهی تأسیس شركت مندرج در روزنامه رسمی كشور (توسط مراجع قضایی)
6. تصویر برابر با اصل آگهی آخرین تغییرات مبنی بر موضوع- نوع- آدرس- نام شرکت و اعضا هیات مدیره شركت مندرج در روزنامه رسمی كشور (توسط مراجع قضایی)
7. اصل و تصویر پروانه اشتغال به كار معتبر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت
توجه : باتوجه به بند 9 ماده 3 فصل اول پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی استان تهران، نباید كمتر از 1 ماه به پایان مدت اعتبار پروانه باشد.
8. تكمیل و تحویل فرم خوداظهاری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان در شركت "برای هریك بصورت جداگانه" و درج وضعیت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها و تائید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (كاربرگ شماره 4- اشخاص حقوقی)
9. دو قطعه عكس 4*6 رنگی مدیر عامل/ مسئول واحد فنی با زمینه سفید.(بدون عینك، كلاه و كراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) كه از تاریخ گرفتن عكس بیش از 6 ماه نگذشته باشد .
10. اصل و تصویر رسید بانكی
( واریز شده به حساب شماره 2173631358001 بـانك ملی ایران به نام تمـركز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال قابـل پرداخت دركلیه شعب بانك ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
11. تكمیل كاربرگ اعلام مشخصات محل، تجهیزات و امکانات شركت / مؤسسه (كاربرگ شماره 5- اشخاص حقوقی)
12. تصویر برابر اصل سند مالكیت یا اجاره نامه محل شركت / مؤسسه به نام یكی از اعضای هیأت مدیره یا شركت / مؤسسه
13. تصویر برابر اصل گواهی تأیید صلاحیت در رشته/ رشته های مورد درخواست از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری "صرفاً جهت متقاضیان موضوع تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان"
14. تکمیل تعهد نامه های مربوطه در سربرگ شخص حقوقی
توجه: كلیه تصاویر ذكر شده فوق الزاماً میبایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
همراه داشتن مهر شركت جهت انجام كلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارك: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

• احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی و یا اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

1. کاربرگ شماره1-درخواست احرازصلاحیت
2. کاربرگ شماره2-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت
3. کاربرگ شماره3-امتیازبندی پایه پروانه اشتغال اعضای حقیقی شاغل امتیازآور
4. کاربرگ شماره4-ارزیابی توان مالی، امکانات وتجهیزات
5. کاربرگ شماره5-ارزیابی سوابق حرفه ای
6. کاربرگ شماره6-ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده
7. تکمیل و تحویل فرم خوداظهاری مدیرعامل واعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان درشخص حقوقی "برای هریک بصورت جداگانه"ودرج وضعیت تمام وقت و پاره وقت بودن آنها و تایید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
8. اصل و تصویر پروانه اشتغال به كار معتبر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت
توجه : باتوجه به بند 9 ماده 3 فصل اول پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی استان تهران، نباید كمتر از 30 روز به پایان مدت اعتبار پروانه باشد.
9. گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
10. دو قطعه عكس 4*6 رنگی مدیر عامل/ با زمینه سفید.( بدون عینك، كلاه و كراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) كه از تاریخ گرفتن عكس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.
11. اصل و تصویر رسید بانكی
( واریز شده به حساب شماره 2173631358001 بـانك ملی ایران بنام تمـركز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال قابـل پرداخت دركلیه شعب بانك ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
12. تصویر برابر اصل سند مالكیت یا اجاره نامه محل شخص حقوقی به نام یكی از اعضای هیأت مدیره یا شركت
13. تکمیل تعهدنامه های مربوطه درسربرگ شخص حقوقی
توجه: كلیه تصاویر ذكر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
اسناد ارائه شده می بایست توسط كارشناس رسمی دادگستری یا كارشناس ماده 27 سازمان ارزشیابی گردد.
تمامی صفحات مدارك و اسناد ارائه شده می بایست به تأیید مجتمع قضایی رسیده و صحت آن تایید شود.
همراه داشتن مهر شركت جهت انجام كلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارك: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

• صدور پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی (پیمان مدیریت)

1. کاربرگ شماره1-درخواست احرازصلاحیت
2. کاربرگ شماره2-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت
3. کاربرگ شماره3 ارزیابی سوابق حرفه ای به استناد ماده 6 آئین نامه اجرایی و یا انطباق بالیست بیمه کارهای اجرا شده
4. كاربرگ گواهی اشتغال به كار و تجربه عملی و سابقه كار
(توسط 2 نفر از مهندسان عضو سازمان)
5. كاربرگ گواهی اشتغال به كار و تجربه عملی و سابقه كار
(توسط اشخاص حقوقی/ سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها)
6. تکمیل و تحویل فرم خوداظهاری مدیرعامل ،اعضای هیأت مدیره وکلیه شاغلان درشخص حقوقی "برای هریک بصورت جداگانه" با درج وضعیت تمام وقت و یا پاره وقت بودن، که تایید آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انجام می پذیرد.
7. اصل و تصویر پروانه اشتغال به كار معتبر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و کلیه شاغلان مورد نظر اعم از تمام وقت و پاره وقت
توجه: باتوجه به بند 9 ماده 3 فصل اول پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان نظام مهندسی استان تهران، نباید كمتر از 30 روز به پایان مدت اعتبار پروانه باشد.
8. گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
9. دو قطعه عكس 4*6 رنگی مدیر عامل/ با زمینه سفید.
( بدون عینك، كلاه و كراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) كه از تاریخ گرفتن عكس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.
10. اصل و تصویر برابر اصل رسید بانكی
( واریز شده به حساب شماره 2173631358001 بـانك ملی ایران بنام تمـركز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال قابـل پرداخت دركلیه شعب بانك ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
11. تصویر برابر با اصل سند مالكیت یا اجاره نامه محل شخص حقوقی به نام یكی از اعضای هیأت مدیره یا شركت
12. تکمیل تعهدنامه های مربوطه درسربرگ شخص حقوقی
توجه: كلیه تصاویر ذكر شده فوق الزاماً میبایست در قطع A4 ارائه گردد. برابر با اصل مدارک ارائه شده میبایست فاقد کلمه ابرازی باشد.
همراه داشتن مهر شركت جهت انجام كلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارك: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

دفاتر مهندسی

• دریافت مجوز فعالیت دفاتر مهندسی طراحی

1. ارایه درخواست صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان (كاربرگ شماره 3- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان)
2. ارائه مشاركت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و مدارك مؤید مربوط به تأسیس دفتر با مسئولیت مشترك كلیه شركاء، مطابق (كاربرگ شماره 4 - دفاتر مهندسی طراحی ساختمان)"درصورتیكه دفتر تك نفره باشد این بند حذف می شود"
3. تكمیل كاربرگ معرفی مسئول دفتر و تعهدنامه شركاء، درخصوص انجام وظایف، ضوابط و مقرراتی كه مربوط به فعالیت دفتر مهندسی است. (كاربرگ شماره 5 - دفاتر مهندسی طراحی ساختمان)
4. تكمیل كاربرگ شرح وظایف مسئول دفتر
(كاربرگ شماره 6- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان)
5. تكمیل كاربرگ تعهدنامه شركای دفتر در خصوص وظایف آنها
(كاربرگ شماره 7- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان)
6. تكمیل كاربرگ خود اظهاری مسئول دفتر در خصوص مشخصات محل، تجهیزات و امکانات دفتر مهندسی
(كاربرگ شماره 8- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان)
7. داشتن عضویت معتبر كلیه شركای دفتر مهندسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و تسویه حساب با سازمان (ملاک تسویه حساب، اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی اشخاص حقیقی در واحد عضویت و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشد).
8. تصویر پروانه اشتغال به كار مهندسی معتبر همه شركاء.
10. تصویر صفحه اول شناسنامه مسئول دفتر.
11. دو قطعه عكس 4*6رنگی مسئول دفتر با زمینه سفید.
( بدون عینك، كلاه و كراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) كه از تاریخ گرفتن عكس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.
12. اصل و تصویر رسید بانكی
( واریز شده به حساب شماره 2173631358001بـانك ملی ایران به نام تمـركز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال، قابـل پرداخت دركلیه شعب بانك ملی ایران، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
13. تصویر برابر با اصل سند مالکیت یا اجاره نامه محل دفتر مهندسی به نام یکی از شرکا یا مسئول دفتر
14. مدارك لازم جهت تمدید مجوز فعالیت یا تغییرات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان (كاربرگ شماره 2 )
توجه: كلیه تصاویر ذكر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد.

• احراز صلاحیت و دریافت مجوز سازنده حقیقی

1. کاربرگ شماره1-درخواست احرازصلاحیت
2. کاربرگ شماره2-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت
3. کاربرگ شماره3-امتیازبندی پایه پروانه اشتغال
4. کاربرگ شماره4-ارزیابی توان مالی، امکانات وتجهیزات
5. کاربرگ شماره5-ارزیابی سوابق حرفه ای
6. کاربرگ شماره6-ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده
7. اصل و تصویر پروانه اشتغال به كار معتبر
8. دو قطعه عكس 4*6 رنگی / با زمینه سفید.
( بدون عینك، كلاه و كراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) كه از تاریخ گرفتن عكس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.
9. تصویر برابر اصل رسید بانكی
( واریز شده به حساب شماره 2173631358001 بـانك ملی ایران به نام تمـركز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال قابـل پرداخت دركلیه شعب بانك ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
10. تصویر برابر با اصل سند مالكیت یا اجاره نامه محل به نام سازنده
11. تسویه حساب با سازمان
توجه: كلیه تصاویر ذكر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد.
اسناد ارائه شده می بایست توسط كارشناس رسمی دادگستری یا كارشناس ماده 27 سازمان ارزشیابی گردد . تمامی صفحات مدارك و اسناد ارائه شده می بایست به تأیید مجتمع قضایی رسیده و صحت آن تایید شود.
همراه داشتن مهر جهت انجام كلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارك: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

• دریافت مجوز سازنده حقیقی (پیمان مدیریت)

1. کاربرگ شماره1-درخواست احرازصلاحیت
2. کاربرگ شماره2-مشخصات متقاضی احرازصلاحیت
3. ارزیابی سوابق حرفه ای به استناد ماده 6 آئین نامه اجرایی ویا انطباق با لیست بیمه کارهای اجرا شده
4. کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار (توسط 2 نفر از مهندسان عضو سازمان)
5. کاربرگ گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار (توسط اشخاص حقوقی/ سازمان های دولتی و وزارتخانه ها)
6. اصل و تصویر پروانه اشتغال به كار معتبر
7. دو قطعه عكس 4*6 رنگی / با زمینه سفید.( بدون عینك، كلاه و كراوات و زیور آلات و دستمال گردن و برای خانم ها قرص صورت مشخص و با حجاب کامل بدون روتوش) كه از تاریخ گرفتن عكس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.
8. اصل و تصویر رسید بانكی
( واریز شده به حساب شماره 2173631358001 بـانك ملی ایران به نام تمـركز وجـوه حاصـل از فـروش سایـر خدمات به مبلـغ 300/000 ریال قابـل پرداخت دركلیه شعب بانك ملی ایران ، یا باجه موسسه مالی و اعتباری توسعه مستقر در سازمان)
9. اصل و تصویر برابر اصل سند مالكیت یا اجاره نامه محل، به نام سازنده
10. تسویه حساب با سازمان
توجه: كلیه تصاویر ذكر شده فوق الزاماً می بایست در قطع A4 ارائه گردد.
همراه داشتن مهر جهت انجام كلیه مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی استان تهران الزامی می باشد.
ساعت اخذ مدارك: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 می باشد.

 

 

منتشر شده توسط معماری دیزاین در تاریخ ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۷ مرداد
کدخبر:323منبع:معماری دیزاینتاریخ انتشار:۱۳۹۲ بيست و هفتم مردادلینک خبر: http://www.www.memaridesign.com/Pages/News-323.aspx